Close

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ TMC Outsourced Contact Center

ในวันศุกร์ 18 มกราคม 2562  TMC จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2062 โดยมี คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ MD-TMC คุณฐานิตา ดำกุล GM-OCC และ พนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร ประกวดชุดแต่งกาย เล่นเกมส์ในซุ้มต่างๆ เช่น ปาเป่าหรรษา โยนห่วงมหาสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย

Read More
TMC Thai PBS

รายการ “ที่นี่ Thai PBS” นำเสนอศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ภายในเรือนจำ

บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย  เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์” 27 July 2561 21:30 น. รายการ “ที่นี่ Thai PBS” ได้นำเสนอประเด็นทางสังคม ถึงการ  “เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์”

Read More
TMC ตรวจการได้ยิน

การตรวจการได้ยิน

หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียง แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเสียง พลังงานในการสั่นของต้นกำเนิดเสียงจะถ่ายโอนให้กับอนุภาคของอากาศต่อกันเป็นทอดๆ มายังหูผู้ฟัง ทำให้แก้วหูเกิดการสั่น ผู้ฟังจึงรับรู้เสียงนั้น

Read More
Flu Vaccine

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ในวันเดียวกันเราอาจจะได้เจอทั้ง 3 ฤดู สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้เราป่วยได้ง่ายๆ โดยเฉพาะไข้หวัด ซึ่งถ้าหนักมากๆ อาจจะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

Read More
social reintegration

TMC ร่วมเสวนาเรื่อง “Social Integration” หวังเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติ (TIJ) เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ “Social Integration”

Read More