Close
TMC Thai PBS

รายการ “ที่นี่ Thai PBS” นำเสนอศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ภายในเรือนจำ

บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย  เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์”

27 July 2561 21:30 น. รายการ “ที่นี่ Thai PBS” ได้นำเสนอประเด็นทางสังคม ถึงการ  “เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์” โดยเสนอมุมมองวิธีการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะการทำงาน ฝึกฝนทั้งด้านอารมณ์ การพูด การโน้มน้าว การขายทางโทรศัพท์ให้แก่ผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะเพื่อไปใช้ประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ

คุณทิวาภา รักสัตย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
กล่าวถึงผู้ต้องขังที่ทำงานภายในศูนย์คอลเซ็นเตอร์แห่งนี้จะได้รับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพูดสื่อสาร และที่สำคัญบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสรับเข้าทำงานเมื่อพ้นโทษ เพราะมีประสบการณ์ตรง มีผลงานมาแล้ว

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
กล่าวถึงความพึงพอใจในโครงการและผลงานที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจสูงมาก น้องๆ ในเรือนจำทำผลงานได้ดีมาก เนื่องจากโฟกัสกับการทำงาน

รับชมรายการ ที่นี่ Thai PBS ได้ตามลิงค์นี้
เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นคอลเซ็นเตอร์