Close
social reintegration

TMC ร่วมเสวนาเรื่อง “Social Integration” หวังเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติ (TIJ) เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ “Social Integration”

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และยังได้รับเกียรติจาก ดร.อายุตม์ สินธพพันธ์ุ รองอธิบดีกรมราชฑัณฑ์ คุณอัครินทร์ ปูรี อดีตนักโทษที่ได้รับโอกาสฝึกอาชีพช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดชั้นนำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานเสวนาครั้งนี้

 

ภายในงาน บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการภายในกรมราชฑัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี คลอง 5 จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ปี 2558 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทต่อการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขัง โดยได้สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพด้าน Call Center ให้ผู้ต้องขังมีรายได้ และหากมีความประพฤติดี บริษัทฯยินดีรับเข้าเป็นพนักงานเมื่อพ้นโทษ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

news seminar

Youtube จาก ThaiPBS https://youtu.be/dIKAiblzFO4

 

Social Reintegration

7 June BE 2561

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติ (TIJ)

www.tijthailand.org