Close

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนรวม 75 เครื่อง

  บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัลและข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์www.yellowpages.co.th ดำเนินธุรกิจเคียงข้างธุรกิจไทยมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และบริการจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อองค์กร (Outsourced Contact Center) ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการให้เพื่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value – CSV) โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปูรากฐานอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน นางสาวกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทเราเป็นบริษัทด้านการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เหมาะสมมอบให้จึงเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเยาวชน เพื่อให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป” สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้มอบให้โรงเรียน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 75 เครื่อง ได้แก่ […]

Read More