Close
แนวทางพัฒนาอาชีพ

TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการออกแบบโครงสร้างและการบริหารจัดการเรือนจำอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ในโอกาสนี้คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีการว่าจ้างนักโทษภายในเรือนจำในส่วนของพนักงาน  Call Center ให้กับองค์กร หลังจากประชุมหารือได้มีการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ Call Center ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี คลอง 5 โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจในโครงการเป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

Read More
TMC Outsourced Contact Center

TMC Outsourced Contact Center ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติ ถึงการปรับตัวในภาวะโควิด

TMC Outsourced Contact Center ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติ ถึงการปรับตัวในภาวะโควิด บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC (บริษัทในเครือ AIS) ได้ให้บริการ Call Center บน Cloud ด้วยระบบของ Tikal Call Center ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทางธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้ TMC เป็นที่หนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Outsourced Contact Center ที่เติมโตเร็วที่สุดในประเทศไทย   เมื่อสองปีก่อน TMC ได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการ Call Center บน Cloud โดยใช้ระบบของ Tikal Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น การปรับกลยุทธ์ครั้งนั้น ส่งผลให้งานบริการ Outsourced Contact Center สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิดก็ตาม   “Tikal […]

Read More