Close
Flu Vaccine

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ในวันเดียวกันเราอาจจะได้เจอทั้ง 3 ฤดู สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้เราป่วยได้ง่ายๆ โดยเฉพาะไข้หวัด ซึ่งถ้าหนักมากๆ อาจจะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

Read More