Close
social reintegration

TMC ร่วมเสวนาเรื่อง “Social Integration” หวังเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติ (TIJ) เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ “Social Integration”

Read More
Contact Center

Contact Center 4.0 ขยายโอกาสทางธุรกิจ Shopping Online

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสังคม 4.0 เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าบนอินเตอร์เนต หรือเรามักจะเรียกกันว่า Shopping Online มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดและด้วยบริษัทห้างร้านใหญ่ๆต่างปรับตัว ขยายโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ Shopping Online กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นมาไปด้วย

Read More