Close

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนรวม 75 เครื่อง

  บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัลและข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์www.yellowpages.co.th ดำเนินธุรกิจเคียงข้างธุรกิจไทยมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และบริการจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อองค์กร (Outsourced Contact Center) ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการให้เพื่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value – CSV) โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปูรากฐานอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน นางสาวกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทเราเป็นบริษัทด้านการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เหมาะสมมอบให้จึงเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเยาวชน เพื่อให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป” สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้มอบให้โรงเรียน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 75 เครื่อง ได้แก่ […]

Read More
social reintegration

TMC ร่วมเสวนาเรื่อง “Social Integration” หวังเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติ (TIJ) เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา หัวข้อ “Social Integration”

Read More
Contact Center

Contact Center 4.0 ขยายโอกาสทางธุรกิจ Shopping Online

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสังคม 4.0 เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าบนอินเตอร์เนต หรือเรามักจะเรียกกันว่า Shopping Online มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดและด้วยบริษัทห้างร้านใหญ่ๆต่างปรับตัว ขยายโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ Shopping Online กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นมาไปด้วย

Read More